Grūtībās nonākuša uzņēmuma (GNU) statusa noteicējs

Ātri nosaki, vai uzņēmumam ir grūtībās nonākuša uzņēmuma (GNU) pazīmes.

Ievadiet informāciju par pēdējo noslēgto gadu

...

Aprēķins piemērots maziem un vidējiem (MVK) autonomiem uzņēmumiem. Lai noteiktu MVK statusu, var izmantot statusa noteicēju: šeit

Aprēķiniem ir rekomendējoša nozīme. Lai iegūtu precīzāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar konsultantu.

Kā nosaka GNU statusu?

Grūtībās nonācis uzņēmums (GNU) ir uzņēmums, kurš saskaras ar finansiālām grūtībām un ir zaudējis ievērojamu daļu no savas pašu kapitāla, kas var būtiski ietekmēt uzņēmuma turpmāko darbību un attīstību. GNU tiek definēts saskaņā ar Komisijas Regulas Nr.651/2014 2. panta 18. punktu.59.

Grūtībās nonākuša uzņēmuma (GNU) statusa noteicējs

Ja uzņēmumam ir zaudējumi, un tie ir lielāki par pusi no tā kapitāla (parakstītā kapitāla vai uzņēmuma grāmatvedības kapitāla), tad uzņēmums ir GNU. Tas attiecas gan uz kapitālsabiedrībām (piemēram, akciju sabiedrībām un SIA), gan uz sabiedrībām, kur vismaz vienam dalībniekam ir neierobežota atbildība par uzņēmuma parādiem (piemēram, pilnsabiedrībām un komandītsabiedrībām).

Ja pretendents ir neatkarīgs uzņēmums, GNU ņem vērā tikai to uzņēmuma datus, neņemot vērā citus saistītos uzņēmumus. Ja pretendents ir saistīts ar citiem uzņēmumiem un ir pieejami konsolidēti pārskati, GNU vērtēs konsolidētos pārskatus un arī atsevišķi vērtēs pretendenta datus. Atbalsts tiks piešķirts tikai tad, ja neviens no konsolidētiem uzņēmumu datiem vai pretendenta datiem neatbilst GNU kritērijiem.

Seko saitei un rezervē laiku attālinātai sarunai, lai uzzinātu vairāk par to kā varam palīdzēt jūsu uzņēmumam.

LIAA un ERAF Logo
ERAF Darbības programma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana".
Līguma Nr. SKV-L-2023/223.
v.20240614.2