IT risinājumi uzņēmuma vajadzībām

IT risinājumi uzņēmuma vajadzībām

Programmatūras izstrāde uzņēmumu vajadzībām vairs nav tikai lielo uzņēmumu privilēģija, jo arī mazākajiem uzņēmumiem ir jāizmanto visi iespējamie risinājumi, lai uzlabotu savu darbību un efektivitāti.

“BN Systems izstrādāja programmu tieši mūsu saimniecības specifikai. Tā palīdz ikdienā pārredzēt ražošanas, pārdošanas un noliktavas darbības procesus.”

Valts Grasbergs  avatar
Valts Grasbergs
ZS ZILŪŽI

Pieaugot uzņēmumam, pieaug arī datu aprite uzņēmumā - rēķinu izrakstīšana, atskaišu sagatavošana, darbu uzskaites, datu pārkopēšana starp dažādām programmām utml. Tāpēc mēs izstrādājam programmatūras speciāli katra klienta vajadzībām, kas palīdzēs automatizēt dažādus ikdienas procesus:

  • Darbu uzskaite. Ikdienas darbu organizēšanai un uzskaitei var izstrādāt un ieviest programmas, kur darbinieks mobilajā telefonā atzīmē savu uzdevumu izpildi, ko tālāk var izmantot algu aprēķiniem un produktivitātes mērīšanai.
  • Noliktavas uzskaite. Kā zināt, kurā plauktā atrodas meklētā vienība? Kā zināt, kurš ir paņēmis pēdējo vienību? Kā nenonākt situācijā, ka detaļu trūkuma dēļ ir dīkstāve vai nevar izpildīt pasūtījumus? Uzņēmuma vajadzībām izstrādāta noliktavas pārvaldības programma palīdzēs efektīvi pārvaldīt noliktavas darbību.
  • Seko saitei un rezervē laiku attālinātai sarunai, lai uzzinātu vairāk par to kā varam palīdzēt jūsu uzņēmumam.

  • ERP jeb resursu vadības programmas. Ja nepieciešams pārvaldīt gan noliktavas darbību, gan darbu uzskaiti, gan klientu datu bāzi, gan citus uzņēmuma resursus, tad var izstrādāt programmu, kas ir pielāgota uzņēmuma vajadzībām. Uzņēmuma resursu vadības (ERP) sistēma ļauj organizācijai plānot un pārvaldīt savus resursus tā, lai tie nestu vislielāko atdevi.
  • Gatavo risinājumu piemērošana. Reizēm izdevīgāk ir izmantot gatavu programmu, kas ir pielāgojama uzņēmuma vajadzībām. Mēs nodrošinām programmas piemērošanu, datu pārnešanu, integrāciju ar citām programmām un atbalstu ieviešanas laikā.

Programmatūras izstrāde uzņēmuma vajadzībām ir ilgtermiņa ieguldījums. Katrs uzņēmums ir unikāls, tāpēc arī risinājumi ir jāizstrādā, ņemot vērā uzņēmuma specifikāciju. Tādās situācijās, kad gatavas programmas nespēj nodrošināt uzņēmuma vajadzības, ir jāizstrādā individuāls risinājums.

LIAA un ERAF Logo
ERAF Darbības programma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana".
Līguma Nr. SKV-L-2023/223.
v.20240614.2