Pieejams finansējums Ziemeļkurzemes uzņēmumiem

Pieejams finansējums Ziemeļkurzemes uzņēmumiem

Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” rīko atklātu konkursu projektu iesniegumiem, kas atbilst Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. aktivitātēm. Konkursa mērķis ir veicināt sīko, mazo un vidējo uzņēmējdarbību laukos.

  • Projektu iesniegumi tiks pieņemti no 2023.gada 23.aprīļa līdz 2023.gada 23.maijam;
  • Pieejamā atbalsta summa ir 54 912,40 EUR.
  • Projektu darbības teritorija ir noteikti Talsu novada un Ventspils novada pagasti un pilsēta.
  • Projekti var tikt atbalstīti, ja tie attiecas uz jaunu uzņēmumu veidošanu un esošo darbības uzlabošanu nelauksaimnieciskās darbības jomās, tādu vides radīšanu vai labiekārtošanu, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un darbinieku produktivitātes kāpināšanai.
  • Projektu atbalsts var tikt izmantots būvniecībā, iekārtu un aprīkojuma iegādē, sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā.
  • Maksimālā atbalsta intensitāte ir 70%, bet kopprojektiem – 80%.

Atbalsts projektiem, kas paredz iespēju radīšanu sociālās atstumtības riska grupām iekļauties darba tirgū. Piekrastes pagastos uzņēmējdarbības projekti var saņemt atbalstu tikai tad, ja plānotās darbības EJZF1 rīcība neparedz. Projektu īstenošanas termiņš ir atkarīgs no projekta rakstura un var būt no 1 līdz 2 gadiem.

Seko saitei un rezervē laiku attālinātai sarunai, lai uzzinātu vairāk par to kā varam palīdzēt jūsu uzņēmumam.

Ja jums ir vajadzīgs atbalsts un konsultācijas LAD projekta pieteikuma sagatavošanai, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk par mūsu pakalpojumiem.