LAD atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem

LAD atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem

No 2023.gada 3.ceturkšņa būs pieejami 37.3 miljoni EUR jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai. Projekta ietvaros varēs pieteikt līdz 40 000 EUR attiecināmās izmaksas ar 100% atbalstu dzīvu dzīvnieku, stādu, jaunas un lietotas tehnika, zemes iegādei un citiem ieguldījumiem, kas nepieciešami saimniecības attīstībai.

Atbalsta piešķiršanas kārtību regulē 2023.gada 1.jūnija MK noteikumi Nr.269.

Atbalsta pretendents un nosacījumi

Uz atbalstu varēs pretendēt jaunie lauksaimnieki kā fiziskas personas, kuri atbilst šādiem nosacījumiem:

 • projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāki par 40 gadiem;
 • ir ieguvuši augstāko vai vidējo profesionālo lauksaimniecības izglītību, apgūstot lauksaimniecības priekšmetus vismaz 320 stundu apjomā (vai apgūst līdz projekta beigām);
 • pirmo reizi dibina, pārņem vai manto saimniecību kā īpašnieki vai ir uzsākuši saimniecības dibināšanas procesu ne agrāk kā piecus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

Uz atbalstu varēs pretendēt jaunie lauksaimnieki kā juridiskas personas, kuras atbilst šādiem nosacījumiem:

 • ir reģistrētas vai pārņemtas ne agrāk kā piecus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un darbojas lauksaimniecības produktu ražošanā;
 • kuras dalībnieks ir fiziska persona, kas atbilst iepriekš minētajiem nosacījumiem.

Papildus nosacījumi:

 • gada apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 150 tūkstošus eiro;
 • atbalsta pretendents atbilst mikrouzņēmuma un mazā uzņēmuma definīcijai. Uzņēmuma atbilstību mazajam vai sīkajam uzņēmumu var noteikt, izmantojot MVU statusa noteicēju;
 • projekts ir saistīts ar lauksaimniecības produktu ražošanu.

Iesniedzamie dokumenti

Lai pieteiktos atbalstam, nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

 1. Projekta pieteikums ar informāciju par atbalsta pretendentu un projekta ietvaros plānotajiem ieguldījumiem;
 2. Darījumdarbības (biznesa) plāns diviem līdz četriem gadiem, norādot ražošanas apjomu, izmaksas un detalizētu naudas plūsmas pārskatu pa gadiem;
 3. Ja paredzēta būvniecība, informāciju par būvniecības lietu, kas ir reģistrēta BIS sistēmā;
 4. Citi dokumenti saskaņā ar noteikumiem.

Seko saitei un rezervē laiku attālinātai sarunai, lai uzzinātu vairāk par to kā varam palīdzēt jūsu uzņēmumam.

Ja jums ir vajadzīgs atbalsts un konsultācijas finansējuma pieteikuma sagatavošanai vai digitalizācijas risinājuma izstrādei, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk par mūsu pakalpojumiem.