Atbalsts uzņēmumu digitalizācijai

Atbalsts uzņēmumu digitalizācijai

Līdz 2026. gada 31.martam (vai kamēr pieejams finansējums) ir pieejams atbalsts biznesa procesu digitalizācijai. Kopējais finansējums ir 40 miljoni EUR.

 • mazajiem un sīkajiem (mikro) uzņēmumiem pieejams vaučeris līdz 5000 EUR ar 100% atbalstu. Uzņēmuma atbilstību mazajam vai sīkajam uzņēmumu var noteikt, izmantojot MVU statusa noteicēju.
 • uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām atbalsts 30% līdz 60% investīcijām līdz 100 000 EUR.

Atbalsta piešķiršanas kārtību regulē Ministru kabineta 2023. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 10.

Saturs

Kādas investīcijas tiek atbalstītas?

Šajā grantu programmā atbalsta dažādu jomu uzlabojumus, piemēram,

 • administratīvos procesus (finanses un grāmatvedību, administrāciju, dokumentu vadību, projektu vadību, sistēmu savietojamību utt.),
 • personāla vadības procesus (cilvēku resursu vadību, darba laika uzskaiti, darba deleģēšanu, personāla novērtēšanu un motivāciju),
 • pārdošanas procesus (klientu piesaisti un darījumu vadības automatizāciju, digitālo mārketingu, klientu attiecību pārvaldību),
 • resursu pārvaldības procesus (resursu vadību, energoresursu pārvaldību),
 • datu pārvaldības procesus (datu drošību, datu glabāšanu, komunikācijas infrastruktūru),
 • transporta un loģistikas procesus (viedie mobilitātes risinājumi, satiksmes monitoringu),
 • ražošanas un kvalitātes kontroles procesus (ražošanas un biznesa procesu vadības un automatizācijas, kvalitātes kontroles sistēmas, datu sinhronizāciju, datu analītiku),
 • operatīvās vadības procesus (biznesa vadību, biznesa analītiku, lielo datu analītiku),
 • stratēģiskās vadības procesus (digitalizācijas un inovāciju attīstības stratēģijas)
 • un citus ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktiem, tehnoloģijām, drošību vai procesiem saistītus uzlabojumus.

Attiecināmās izmaksas ietver izmaksas, kas saistītas ar:

 • Risinājumu, aparatūras, sensoru, iekārtu, programmatūras un informācijas tehnoloģiju infrastruktūras iegādi, uzstādīšanu un pielāgošanu;
 • Konsultāciju izmaksas par konkrētu iekārtu, programmatūru, risinājumu un komercdarbības stratēģisko vadību digitālās transformācijas jomā. Tomēr atbalsta pakalpojumi nevar tikt izmantoti tikai konsultācijām.
 • Periodiskas programmatūras izmaksas, kas ietver ikmēneša, ceturkšņa vai gada licenču iegādi vai lietošanu saistībā ar iekārtām. Abonementa termiņš nedrīkst pārsniegt atbalsta programmas termiņu - 2026. gada 30. jūniju.

Kurš var pieteikties?

Atbalsta programma ir pieejama šādiem uzņēmējdarbības veidiem un organizācijām:

 • Mikro, mazie, vidējie un lielie komersanti;
 • Sociālie uzņēmumi, kas atbilst Sociālā uzņēmuma likuma definīcijai;
 • Pašvaldību vai valsts kapitālsabiedrības;
 • Pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas;
 • Biedrības vai nodibinājumi, kas atbilst šādiem kritērijiem: apvieno vairākus komersantus vai pārstāv to intereses, sastāv no vismaz 10 biedrības biedriem vai nodibinājuma dibinātājiem, un tajā ir vismaz 5 komersanti, kas darbojas vismaz 3 gadus no dibināšanas brīža.

Kā pieteikties?

Lai saņemtu atbalstu šajā programmā, būs jāsadarbojas ar Eiropas Digitālās inovācijas centru (EDIC) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA). Pieteikšanās process soli pa solim līdz finansējuma saņemšanai:

 1. Vispirms EDIC lapā ir jāveic 'digitālā brieduma tests'. Pieteikuma forma šeit;
 2. Sadarbībā ar EDIC tiek izstrādāta 'digitālās attīstības ceļa karte', lai noteiktu uzņēmuma digitālās attīstības līmeni un nepieciešamās investīcijas;
 3. Projekts tiek reģistrēts LIAA sistēmā (business.gov.lv) un pieteikts atbalsta saņemšanai;
 4. Tiek veikta cenu aptauja, lai noteiktu programmatūras piegādātāju, noslēgts līgums ar piegādātāju, veiktas investīcijas.
 5. Sadarbībā ar EDIC izstrādāts otrreizējais 'digitālā brieduma tests'.
 6. Iesniegti dokumenti LIAA atbalsta maksājuma saņemšanai.

Seko saitei un rezervē laiku attālinātai sarunai, lai uzzinātu vairāk par to kā varam palīdzēt jūsu uzņēmumam.

Ja jums ir vajadzīgs atbalsts un konsultācijas finansējuma pieteikuma sagatavošanai vai digitalizācijas risinājuma izstrādei, sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk par mūsu pakalpojumiem.